”Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki”

Projekt ”Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki” będzie realizowany w ramach projektu ” Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt zakłada mobilności dla tarnowskiej młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Uczestnicy wyjadą na staże zagraniczne do 4 krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. 

W ramach tego projektu wyjedzie 100 uczniów oraz 10 opiekunów z miasta Tarnów.