„Tarnowska młodzież na szlakach europejskich”.

FE_POWER_poziom_pl

1 września 2018 r. Fundacja Nowe Technologie w Tarnowie rozpoczyna realizację nowego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Projekt Fundacji pod tytułem „Tarnowska młodzież na szlakach europejskich”  dotyczy mobilności zagranicznych uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie.

Główne działania związane z projektem będą realizowane we Włoszech (Rimini) i Hiszpanii (Sevilla i Valencia).

Przyszli technicy plastycy nauczą się innowacyjnych technik w swoich specjalizacjach z zakresu grafiki, renowacji mebli i wyrobów snycerskich oraz renowacji elementów architektury, a także z projektowania ubrań, kapeluszy, złotnictwa i biżuterii.

 

”Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki”

Projekt ”Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki” będzie realizowany w ramach projektu ” Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt zakłada mobilności dla tarnowskiej młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Uczestnicy wyjadą na staże zagraniczne do 4 krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. 

W ramach tego projektu wyjedzie 100 uczniów oraz 10 opiekunów z miasta Tarnów.