Universal Mobility SL

Universal Mobility SL to hiszpańska firma mająca doświadczenie w m.in. zarządzaniu projektami z funduszy UE w ramach takich programów jak Erasmus+, Leonardo da Vinci, Kapitał Ludzki, EURODISEA oraz PO WER. Firma kładzie nacisk przede wszystkim na jakość projektu oraz jego realizację poprzez pomoc w procesie sporządzania wniosku, kontraktowania oraz rozpowszechniania rezultatów projektu. Na przełomie lat organizacja przyjęła wiele grup stażystów z branż obejmujących zarządzanie, administrację, hotelarstwo, turystykę, nauczanie języków obcych oraz gastronomię, wspomagając tym samym pogłębianie własnego doświadczenia w zakresie projektów mobilności i współpracy ponadnarodowej.

Włochy – Sistema Turismo

Sistema Turismo jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy. Misją Sistema Turismo jest zapewnianie doświadczeń z zakresu edukacji w miejscach, które ze względu na swą gospodarczą, historyczną oraz społeczną specyfikę umożliwiają rozwój kariery zawodowej beneficjentów. Zgodnie z misją firmy, agencje w Rimini i Potenzy pełnią rolę ścieżek zapewniających dostęp do świata nauki gdzie istnieje możliwość potrzeb organizacji i każdego klienta z wiedzą specjalistyczną oraz życiem towarzyskim na terenie danego miejsca.

Hiszpania – Europroyectos Erasmus Plus S.L.

Europroyectos Eramsus Plus S.L. jest hiszpańską firmą szkoleniową oraz agencją pośredniczącą z 20-letnim doświadczeniem w pracy z europejskimi projektami mobilności. Poprzednio firma była znana pod innymi nazwami handlowymi jak Europroyectos Leonardo da Vinci, Acedamia Cordoba i AC Traductores. Firma swoją działalność rozpoczęła w 1995 roku w Kordobie, z czasem tworząc ośrodki w Grandzie i Martos (Jaen). Jest hiszpańską firmą z dużym doświadczeniem w pracy z projektami mobilnosci eurpopejskiej: Erasmus +, Leonardo da Vinci, Erasmus, Kapitał Ludzki, itd. Europroyectos ma możliwości przyjęcia uczestników specjalizujących się w różnych dziedzinach życia zawodowego na staże w 3 ośrodkach połozonych w Andaluzji (w południowej Hiszpanii).

Wielka Brytania – Training Vision

Training Vision została założona w roku 2009 aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie w zakresie szkolenia zawodowego i możliwości rozwoju w dziedzinie kultury w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się planowaniem oraz zarządzaniem międzynarodowymi projektami mobilności dla uczniów, kadry nauczycielskiej, pracowników oraz organizacji w ramach programów UE oraz programów narodowych promujących doświadczenia związane z mobilnością i szkoleniem za granicą. Jako organizacja przyjmująca, firma gości uczestników z całej Europy organizując dla nich staże w różnych dziedzinach zawodowych. Training Vision organizuje także wizyty profesjonalne, seminaria i programy społeczno-kulturalne.

Niemcy – Berlink

Berlink jest częścią „ETN Network”, której firmy znajdują się we Włoszech (Rimini, Potenza), Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia) i Wielkiej Brytanii (Portsmouth, Londyn). Berlink ETN jest niemiecką organizacją, która posiada szerokie doświadczenie w organizowaniu najlepszych wizyt profesjonalnych, programów edukacyjnych i staży zawodowych w Berlinie. Misja firmy wpisuje się w ogólne cele wyznaczone przez program Erasmus Plus: zwiększenie atrakcyjności, poprawa jakości oraz zwiększenie ilości wyjazdów zawodowych i szkoleniowych oraz współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się edukacją, a przedsiębiorstwami.