Kolejna grupa uczniów rozpoczęła przygotowania wyjazdu na staże zagraniczne.

Ruszyły przygotowania językowe, kulturowe i pedagogiczne do wyjazdu dla drugiej grupy wyjeżdżającej do Valenci na staże zagraniczne.

Fotka Walencja gr. II