Zajęcia z przygotowań dla uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii w ramach Erasmus+

W październiku 2017 r. rozpoczęły się zajęcia z przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego- angielski branżowy- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie dla techników elektryków i elektryków.

IMAG0456 IMAG0457 IMAG0458 IMAG0459