Projekt ” Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki”.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb
Od 15 listopada 2017 r. Fundacja Nowe Technologie rozpoczyna nowy projekt.

Projekt ” Zawody przyszłości: technik budownictwa, technik i mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz oraz technik logistyki” ( dalej jako Zawody przyszłości) będzie realizowany w ramach projektu ” Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Projekt zakłada mobilności dla tarnowskiej młodzieży z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Uczestnicy wyjadą na staże zagraniczne do 4 krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. 

Projekt jest ambitny i mamy nadzieję, że zorganizowane staże będą dla naszej tarnowskiej młodzieży niezwykłym doświadczeniem.